Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2022. години за период јануар – јун 2022. године, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2022. години, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2022. годину и Предлог одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада.

На данашњој седници прихваћени су извештаји о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности новосадских јавно кумуналних предузећа за период 1. јануар – 30. јун 2022. године за, „Лисје“, „Чистоћу“, „Градско зеленило“, „Тржницу“, „Зоохигијену и Ветерину Нови Сад“, „Пут“, „Паркинг сервис“ и „Водовод и канализацију“.

Савет је усвојио и предлоге одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности јавно комуналниих предузећа за 2022. годину и то, „Лисја“, „Чистоће“, „Водовода и канализације“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“ и „Градског зеленила“.

Чланови Савета прихватили су предлоге решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2022. годину и то, Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило“, Јавно комуналног предузећа „Лисје“, Јавно комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, Јавно комуналног предузећа „Чистоћа“, Јавно комуналног предузећа „Пут“ и Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“.

На данашњој седници прихваћен је и Предлог одлуке о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видовданском насељу у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад и Видовданском насељу у Новом Саду за 2022. годину и Предлог одлуке о давању сагласности на задуживање Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад путем дугорочног кредита.

О прихваћеним предлозима и извештајима расправљаће одборнице и одборници на седници градског парламента заказаној за 11. октобар 2022. године.