Na današnjoj sednici Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku razmatran je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Kako je rečeno na sednici, Stambena agencija Grada Novog Sada dostavila je Gradskoj upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu, kojom su izvršene izmene Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu u tački Finansijski plan Stambene agencije Grada Novog Sada. Izmene se, između ostalog, odnose na troškove goriva i energije, troškove usluga održavanja i ostalih usluga, kao i sredstava za opremu i nekretnine u pripremi, u okviru kojih je izvršena preraspodela sredstava.

S obzirom da članice i članovi Saveta nisu imali primedbe na Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu, isti će biti upućen na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.