На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку разматран је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину.

Како је речено на седници, Стамбена агенција Града Новог Сада доставила је Градској управи за имовину и имовинско-правне послове Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину, којом су извршене измене Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину у тачки Финансијски план Стамбене агенције Града Новог Сада. Измене се, између осталог, односе на трошкове горива и енергије, трошкове услуга одржавања и осталих услуга, као и средстава за опрему и некретнине у припреми, у оквиру којих је извршена прерасподела средстава.

С обзиром да чланице и чланови Савета нису имали примедбе на Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину, исти ће бити упућен на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.