Danas je održana XXX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2022. godini za period januar – jun 2022. godine

2. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu za period 1. januar – 30. jun 2022. godine

3. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu za period 1. januar – 30. jun 2022. godine

4. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu za period 1. januar – 30. jun 2022. godine

5. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu za period 1. januar – 30. jun 2022. godine

6. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2022. godinu za period I – VI 2022. godine

7. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu za period 1. januar – 30. jun 2022. godine

8. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu

9. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2022. godinu za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine

10. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu

11. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu

12. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2022. godini

13. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2022. godinu

14. Odluka o izmenama i dopunama Plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu

15. Plan detaljne regulacije stanovanja „Avijatičarsko naselje“ u Novom Sadu

16. Plan detaljne regulacije područja Alibegovca, jugoistočno od puta na katastarskoj parceli broj 4497 KO Petrovaradin u Petrovaradinu

17. Plan detaljne regulacije dela područja Alibegovca, jugoistočno od Državnog puta IB-21 u Petrovaradinu

18. Plan detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici

19. Plan detaljne regulacije dela Salajke južno od Partizanske ulice u Novom Sadu

20. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Novog Sada

21. Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

22. Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu

23. Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2022. godinu

24. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu

25. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu

26. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu

27. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

28. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu

29. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2022. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2022. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i finansijskog plana Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2022. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2022. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2022. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2022. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház“, Novi Sad za 2022. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék za 2022. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2022. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2022. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2022. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama  Programa rada  Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2022. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2022. godinu

54. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara broj 47 – petočlano domaćinstvo

55. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Kisačka broj 55 – tročlano domaćinstvo

56. Odluka o davanju saglasnosti na zaduživanje Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad putem dugoročnog kredita

57. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Novosadskom dečijem kulturnom centru, Novi Sad

58. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju u Novom Sadu, spomen-obeležja novosadskim Jevrejima – učesnicima u Narodnooslobodilačkom pokretu, poginulim u antifašističkoj borbi 1941-1945. godine

59. Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada za period januar – jun 2022. godine

60. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“, Kać

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đorđe Natošević“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Vlahović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti pet članova Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju pet članova Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju u Novom Sadu, spomen-obeležja novosadskim Jevrejima – učesnicima u Narodnooslobodilačkom pokretu, poginulim u antifašističkoj borbi 1941 – 1945. godine