Članovi Saveta za kulturu i informisanje na današnjoj sednici utvrdili su Predlog odluke o izmeni Odluke o postavljanju skulpturalnog dela na prostoru „Kreativnog centra“ i prosledili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Prema utvrđenom predlogu, menja se mesto prostora postavke skulpture, tako što je izmenjenom odlukom predviđeno da se nalazi u parteru između objekata broj 12, 13 i 5, za razliku od prethodne lokacije, koja je bilo predviđeno u zoni koju okružuju objekti 6, 8 i 12.

Navedenom predlogu, prethodilo je razmatranje mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i JP „Urbanizam“, na inicijativu Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ za izmenu pomenute Odluke. Inicijativa za izmenu lokacije postavke skulpture zatražena je usled nepredviđenih okolnosti do kojih je došlo zbog građevinskih radova na prostoru Kreativnog distrikta, a u neposrednoj blizini gde je predviđena postavka skulpture, čime se narušavanja realizacija Odluke o postavljanju skulpturalnog dela. Kako je obrazloženo, rok Fondacije da finansira i realizuje konkurs za idejno rešenje skulpture jeste 31. januar 2023. godine, a imajući u vidu da radovi koji su u toku neće biti završeni u skorijem vremenskom periodu, neophodno je izmeniti lokaciju postavke skulpture. Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i JP „Urbanizam“ nisu imali primedbe na inicijativu Fondacije.