Чланови Савета за културу и информисање на данашњој седници утврдили су Предлог одлуке о измени Одлуке о постављању скулптуралног дела на простору „Креативног центра“ и проследили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. Према утврђеном предлогу, мења се место простора поставке скулптуре, тако што је измењеном одлуком предвиђено да се налази у партеру између објеката број 12, 13 и 5, за разлику од претходне локације, која је било предвиђено у зони коју окружују објекти 6, 8 и 12.

Наведеном предлогу, претходило је разматрање мишљења Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и ЈП „Урбанизам“, на иницијативу Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ за измену поменуте Одлуке. Иницијатива за измену локације поставке скулптуре затражена је услед непредвиђених околности до којих је дошло због грађевинских радова на простору Креативног дистрикта, а у непосредној близини где је предвиђена поставка скулптуре, чиме се нарушавања реализација Одлуке о постављању скулптуралног дела. Како је образложено, рок Фондације да финансира и реализује конкурс за идејно решење скулптуре јесте 31. јануар 2023. године, а имајући у виду да радови који су у току неће бити завршени у скоријем временском периоду, неопходно је изменити локацију поставке скулптуре. Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада и ЈП „Урбанизам“ нису имали примедбе на иницијативу Фондације.