Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2022. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2022. godinu i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2022. godine.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u svojini Grada Novog Sada, zatim Predlog odluke o otpisu potraživanja koja se vode kod Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Ustanovi za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“ Futog i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Prihvaćeni predlozi upućeni su gradskom parlamentu na dalje razmatranje.