Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2022. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2022. године.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у својини Града Новог Сада, затим Предлог одлуке о отпису потраживања која се воде код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Установи за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Прихваћени предлози упућени су градском парламенту на даље разматрање.