Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2023. godini i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema prihvaćenom predlogu, pravo na umanjenje ostvaruju porodice sa troje i više dece, do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života, čiji članovi imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga, i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime. Pravo na umanjenje ostvaruje se za komunalne usluge koje pružaju „Novosadska toplana“, „Vodovod i kanalizacija“ i „Čistoća“, a naplaćuje ih „Informatika“ putem jedinstvenog mesečnog računa. Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđuje se u visini od 30 odsto za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40 odsto za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50 odsto za porodice sa devetoro i više dece.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, ali i Predlog odluke o utvrđivanju mera kojima se stvaraju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost objektima koji su u javnoj svojini Grada Novog Sada i površinama javne namene na teritoriji Grada i informacionu pristupačnost.

Članovi Saveta prihvatili su i Analizu „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2021. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koju su takođe uputili Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

O upućenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na sednici gradskog paramenta, zakazanoj za petak, 16. decembra.