Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2023. години и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном предлогу, право на умањење остварују породице са троје и више деце, до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26. године живота, чији чланови имају пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије, на адреси стана за који траже умањење обавеза плаћања комуналних услуга, и уколико редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на њихово име. Право на умањење остварује се за комуналне услуге које пружају „Новосадска топлана“, „Водовод и канализација“ и „Чистоћа“, а наплаћује их „Информатика“ путем јединственог месечног рачуна. Умањење обавеза плаћања комуналних услуга утврђује се у висини од 30 одсто за породице са троје, четворо и петоро деце, 40 одсто за породице са шесторо, седморо и осморо деце и 50 одсто за породице са деветоро и више деце.

На данашњој седници прихваћен је и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом, али и Предлог одлуке о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност објектима који су у јавној својини Града Новог Сада и површинама јавне намене на територији Града и информациону приступачност.

Чланови Савета прихватили су и Анализу „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2021. године“ Института за јавно здравље Војводине, коју су такође упутили Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

О упућеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници градског парамента, заказаној за петак, 16. децембра.