Članovi Saveta za Saveta za javni red i mir i bezbednost prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu, te Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Predlogom odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za narednu godinu predviđena je nabavka vatrogasnog vozila autocisterne sa nripadajućom opremom i vatrogasnog vozila autocisterne sa pripadajućom opremom nastavak realizacije iz 2022. godine. Predlogom odluke ugvrđuje se da su sredstva za realizaciju Programa obezbeđena iz budžeta Grada Novog Sada za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 35.800.000 dinara.

Prema Predlogu odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje, predviđena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada. 3a realizaciju Programa planirana su sredstva u budžetu Grada Novog Sada za 2023. godinu u iznosu od 10.089.000 dinara.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine Grada Novog Sada.