Чланови Савета за Савета за јавни ред и мир и безбедност прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину, те Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Предлогом одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за наредну годину предвиђена је набавка ватрогасног возила аутоцистерне са nрипадајућом опремом и ватрогасног возила аутоцистерне са припадајућом опремом наставак реализације из 2022. године. Предлогом одлуке угврђује се да су средства за реализацију Програма обезбеђена из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 35.800.000 динара.

Према Предлогу одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање, предвиђена је израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада. 3а реализацију Програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 10.089.000 динара.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине Града Новог Сада.