Članovi Saveta za sport i omladinu na danas održanoj sednici prihvatili su Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2022. godine, a koja se odnosi na Javno preduzeće „Sportski i poslovni centar Vojvodina“.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, u posmatranom periodu JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, ostvarilo je ukupno 352.370.480,67 dinara prihoda, od čega 99,79 % prihoda čine poslovni prihodi, gde spadaju prihodi od sportskih delatnosti, prihodi od zakupa poslovnog prostora i prihodi od subvencija i donacija.

Od ukupnih rashoda koji iznose 459.914.491,57 dinara, najznačajniji su poslovni rashodi sa 99,80 % učešća, koji čine troškovi zarada i naknada, troškovi goriva i energije i troškovi amortizacije.

Javno preduzeće ,,Sportski i poslovni centar Novi Sad je u periodu 01.01.-30.09.2022. godine poslovalo sa gubitkom u iznosu od 107.544 hiljade dinara, a planiran je dobitak u iznosu od 47 hiljada dinara.

Preduzeće iz godine u godinu na ime troškova goriva i energije izdvaja ogromna sredstva, koja u posmatranom periodu iznose 124.119.185,22 dinara. Takođe, veliki trošak u bilansu uspeha, u okiru poslovnih rashoda čine troškovi zarada i naknada i ostali lični rashodi koji iznose 180.050.835,07 dinara, kao i amortizacija objekta i opreme, koja iznosi 43.615.454,23 dinara.

Prihvaćena Informacija upućena je Skupštini Grada Novog Sada o kojoj će odbornici raspravljati na sednici zakazanoj za 16. decembar.