Чланови Савета за спорт и омладину на данас одржаној седници прихватили су Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2022. године, а која се односи на Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“.

Како је на данашњој седници речено, у посматраном периоду ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, остварило је укупно 352.370.480,67 динара прихода, од чега 99,79 % прихода чине пословни приходи, где спадају приходи од спортских делатности, приходи од закупа пословног простора и приходи од субвенција и донација.

Од укупних расхода који износе 459.914.491,57 динара, најзначајнији су пословни расходи са 99,80 % учешћа, који чине трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Нови Сад је у периоду 01.01.-30.09.2022. године пословало са губитком у износу од 107.544 хиљаде динара, а планиран је добитак у износу од 47 хиљада динара.

Предузеће из године у годину на име трошкова горива и енергије издваја огромна средства, која у посматраном периоду износе 124.119.185,22 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у окиру пословних расхода чине трошкови зарада и накнада и остали лични расходи који износе 180.050.835,07 динара, као и амортизација објекта и опреме, која износи 43.615.454,23 динара.

Прихваћена Информација упућена је Скупштини Града Новог Сада о којој ће одборници расправљати на седници заказаној за 16. децембар.