Седница Скупштине Града Новог Сада одржаће се сутра, 16. децембра, са почетком у 10 часова, а на Дневном реду XXXIV седнице наћи ће се скоро 40 тачака. Најважнија тачка сутрашње седнице је Одлука о буџету Града Новог Сада за 2023. годину. Буџет за наредну годину утврђен је у износу од 40.654.117.730 динара, док су расходи планирани у износу од 40.654,12 милиона динара.

Поред расправе о буџету, највећи број тачака сутрашње седнице ослања се на Одлуку о буџету Града Новог Сада и тиче се комуналних тема. Тако ће се пред одборницама и одборницима наћи предлози одлука о финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години, али и поједини програми као што су одржавања објеката путне привреде у наредној годину, коришћења средстава за заштиту од пожара, изградња система за јавно узбуњивање, инвестиционе активности на изградњи регионалног центра за управљање, те Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2023. годину. Пред одборницама и одборницима ће се наћи и програми инвестиционих активности јавних и јавно комуналних предузећа за наредну годину, али и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа за првих девет месеци ове године.

Такође, на Дневном ред су и предлози о изменама и допунама појединих одлука, попут измене и допуне Одлуке о уређењу Града Новог Сада, измене и допуне Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина, као и измена и допуна Програма пословања ЈП „Урбанизам“ за 2022. годину.

Поред поменутих, на предложном дневном реду XXXIV седнице налазе се тачке из социјалне области, међу којима су Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2023. години, затим Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом, као и Предлог одлуке о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност објектима који су у јавној својини Града Новог Сада и површинама јавне намене на територији Града и информациону приступачност.

Одборнице и одборници ће на сутрашњој седници расправљати и о плану квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за период 2022-2026. године, који представља основни документ за управљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу, као и о Анализи „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2021. године“ које је сачинио Институт за јавно здравље Војводине. Међу последњим предложеним тачкама налазе се и оне које се тичу кадровских решења.

Седница Скупштине Града Новог Сада одржаће се у Великој сали Скупштине, а заказана је за 10 часова.