Članovi Saveta za sport i omladinu na danas održanoj sednici prihvatili su Predlog oduke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2023. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2023. godinu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno za realizaciju Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2023. godinu planirana su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za 2023. godinu – kapitalne subvencije u iznosu od 242.000.000,00 dinara. Ovim iznosom obuhvaćena je sanacija i rekonstrukcija otvorenih bazena na ,,Sajmištu“ u iznosu od 72.000.000,00 dinara bez PDV-a, sanacija i rekonstrukcija dela instalacija u instalacionom kanalu  objekta na Spensu u iznosu od 20.000.000,00 dinara bez PDV-a i izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekta SPC „Vojvodina“ u iznosu od 150.000.000,00 dinara sa PDV-om.

U 2023. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 764.000.000,00 dinara, ukupni rashodi u iznosu od 763.511.842,00 dinara, tako da će ovo Preduzeće ostvariti dobit u iznosu od 488.158,00 dinara.

Najznačajniji prihod koji se planira je prihod od zakupa u iznosu od 713.000.000,00 dinara kojeg čine prihod od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 300.000.000,00 dinara, prihod od zakupa sportskog prostora u iznosu od 300.000.000,00 dinara, prihod od prodatih ulaznica u iznosu od 78.000.000,00 dinara, prihod od kupture u iznosu od 20.000.000,00 dinara i prihod od marketing iznosu od 15.000.000,00 dinara.

Ukupni planirani poslovni rashodi za 2023. godinu iznose 763.511.842,00 dinara, a najveći su troškove zarada, naknade zarada koji iznose 314.327.842,00 dinara, zatim troškovi goriva i energije u iznosu od 185.399.000,00 dinara, troškovi amortizacije koji se planiraju u iznosu od 60.000.000,00 dinara, troškovi održavanja objekta i opreme planiraju se u iznosu od 70.526.000,00 dinara, kao i troškovi neproizvodnih usluga koji se planiraju u iznosu od 50.467.000,00 dinara.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojoj će odbornici raspravljati na sednici zakazanoj za 28. decembar.