Чланови Савета за спорт и омладину на данас одржаној седници прихватили су Предлог одуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину.

Како је на данашњој седници речено за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину – капиталне субвенције у износу од 242.000.000,00 динара. Овим износом обухваћена је санација и реконструкција отворених базена на ,,Сајмишту“ у износу од 72.000.000,00 динара без ПДВ-а, санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу  објекта на Спенсу у износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а и израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ „Војводина“ у износу од 150.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

У 2023. години планирају се укупни приходи у износу од 764.000.000,00 динара, укупни расходи у износу од 763.511.842,00 динара, тако да ће ово Предузеће остварити добит у износу од 488.158,00 динара.

Најзначајнији приход који се планира је приход од закупа у износу од 713.000.000,00 динара којег чине приход од закупа пословног простора у износу од 300.000.000,00 динара, приход од закупа спортског простора у износу од 300.000.000,00 динара, приход од продатих улазница у износу од 78.000.000,00 динара, приход од куптуре у износу од 20.000.000,00 динара и приход од маркетинг износу од 15.000.000,00 динара.

Укупни планирани пословни расходи за 2023. годину износе 763.511.842,00 динара, а највећи су трошкове зарада, накнаде зарада који износе 314.327.842,00 динара, затим трошкови горива и енергије у износу од 185.399.000,00 динара, трошкови амортизације који се планирају у износу од 60.000.000,00 динара, трошкови одржавања објекта и опреме планирају се у износу од 70.526.000,00 динара, као и трошкови непроизводних услуга који се планирају у износу од 50.467.000,00 динара.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада о којој ће одборници расправљати на седници заказаној за 28. децембар.