Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2023. godini.

Kako stoji u obrazloženju ovog Predloga odluke, sredstva za finansiranje stambene podrške u 2023. godini planirana su u iznosu od 291.500.000,00 dinara. Od toga, planirana pomoć za ozakonjenje stana ili porodične kuće odnosno pomoć za izradu tehničke i geodetske dokumentacije za ozakonjenje je u iznosu od 1.000.000,00 dinara, zatim kupovina zgrada i objekata za izvršenje obaveza Grada Novog Sada u okviru stambene podrške planirana je u iznosu od 1.000.000,00 dinara, tekuće održavanje stanova i kuća u javnoj svojini Grada Novog Sada, kao sopstveni razvoj, radi davanja istnh u okviru stambene podrške na teritoriji Grada Novog Sada planirano je u visini od 49.500.000,00 dinara i sticanje svojine korisnika stambene podrške putem kupovine stanova pod neprofitnim uslovima koji su pribavljeni u javnu svojinu Grada Novog Sada organizovanjem izgradnje planirano je u iznosu od 240.000.000,00 dnnara.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2023. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2023. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Prihvaćeni predlozi upućeni su gradskom parlamentu na dalje razmatranje.