Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2023. години.

Како стоји у образложењу овог Предлога одлуке, средства за финансирање стамбене подршке у 2023. години планирана су у износу од 291.500.000,00 динара. Од тога, планирана помоћ за озакоњење стана или породичне куће односно помоћ за израду техничке и геодетске документације за озакоњење је у износу од 1.000.000,00 динара, затим куповина зграда и објеката за извршење обавеза Града Новог Сада у оквиру стамбене подршке планирана је у износу од 1.000.000,00 динара, текуће одржавање станова и кућа у јавној својини Града Новог Сада, као сопствени развој, ради давања истнх у оквиру стамбене подршке на територији Града Новог Сада планирано је у висини од 49.500.000,00 динара и стицање својине корисника стамбене подршке путем куповине станова под непрофитним условима који су прибављени у јавну својину Града Новог Сада организовањем изградње планирано је у износу од 240.000.000,00 дннара.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за 2023. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2023. годину.

Прихваћени предлози упућени су градском парламенту на даље разматрање.