Članovi Saveta za obrazovanje prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o Programu kontrole nutritivne vrednosti i zdravstvene bezbednosti hrane i čistoće briseva površina i ruku zaposlenih u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva u Gradu Novom Sadu i procene rizika po zdravlje za 2023. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema prihvaćenom predlogu, Program će sprovoditi Institu za javno zdravlje Vojvodine, a za njegovu realizaciju planirana su sredstava u iznosu od 6.329.203,44 dinara.

Kako je dalje navedeno, cilj Programa je kontrola nutritivne vrednosti obroka u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva u Novom Sadu, a procene rizika po zdravlje ima za cilj stalno proveravanje usklađenosti energetske vrednosti i hranljivog sastava celodnevnih obroka sa fiziološkim potrebama dece i omladine u ustanovama u kojima postoji organizovana ishrana. Takođe, periodična provera zdravstvene bezbednosti hrane i gotovih obroka i kontrola čistoće briseva površina i ruku zaposlenih u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva omogućava da se izvrši procena rizika za nastanak bolesti prenosivih hranom. Cilj Programa je i da se, putem evaluacije kadrovskih, infrastrukturnih i organizacionih kapaciteta kuhinja osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada, stekne uvid u stanje, procene mogućnosti za unapređenje organizacije ishrane, utvrde prepreke i daju predlozi mera za donosioce odluka.

O prihvaćenom predlogu raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.