Чланови Савета за образовање прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о Програму контроле нутритивне вредности и здравствене безбедности хране и чистоће брисева површина и руку запослених у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва у Граду Новом Саду и процене ризика по здравље за 2023. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном предлогу, Програм ће спроводити Институ за јавно здравље Војводине, а за његову реализацију планирана су средстава у износу од 6.329.203,44 динара.

Како је даље наведено, циљ Програма је контрола нутритивне вредности оброка у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва у Новом Саду, а процене ризика по здравље има за циљ стално проверавање усклађености енергетске вредности и хранљивог састава целодневних оброка са физиолошким потребама деце и омладине у установама у којима постоји организована исхрана. Такође, периодична провера здравствене безбедности хране и готових оброка и контрола чистоће брисева површина и руку запослених у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва омогућава да се изврши процена ризика за настанак болести преносивих храном. Циљ Програма је и да се, путем евалуације кадровских, инфраструктурних и организационих капацитета кухиња основних школа на територији Града Новог Сада, стекне увид у стање, процене могућности за унапређење организације исхране, утврде препреке и дају предлози мера за доносиоце одлука.

О прихваћеном предлогу расправљаће одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.