На данашњој седници Савета за спорт и омладину прихваћени су и упућени Скупштини Града на даље разматрање Предлог одлуке о обезбеђивању средстава за несметано функционисање Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину.

Како се може видети из образложења ових предлога, Предлогом одлуке о обезбеђивању средстава за несметано функционисање Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину предвиђена су средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2022. годину. Наведена средства су неопходна ради измирења обавеза предузећа за трошкове гаса, струје и фреона, те је из тог разлога дошло измена Програма пословања овог Предузећа у 2022. години.