Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Како стоји у образложењу овог Предлога, Скупштини Града Новог Сада досадашњи директор Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад поднео је оставку на функцију директора. Овим Предлогом решења за вршиоца дужности директора Јавно куманлог предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад до именовања директора на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест месеци, именује се Дамир Кондић, дипломирани економиста из Футога, који испуњава услове утврђене у Закону о јавним предузећима за обављање функције.

О прихваћеном Предлогу расправљаће одборници на наредној седници градског парламента заказаној за сутра, 28. децембра.