Sednica Skupštine Grada Novog Sada, poslednja u ovoj godini, održaće se sutra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali novosadske Skupštine. Na predloženom dnevnom redu 35. sednice nalazi se 64 tačaka, od kojih je najveći broj onih koji se naslanjaju na prethodno usvojen budžet Grada Novog Sada i odnose se na komunalne i teme iz oblasti kulture.

Među najvažnijim tačkama sutrašnje sednice jeste Predlog odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu, a za realizaciju Programa planirana su sredstva u iznosu od 8.247.751.089 dinara. Pored toga, pred odbornicama i odbornicima će se naći programi poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća, kojim se, između ostalog, definišu ciljevi, planiraju aktivnosti, izvori prihoda i pozicije rashoda, planiraju način raspodele dobiti i drugo u 2023. godini. Uz nevedene, od komunalnih tema na sutrašnjoj sednici biće zastupljene i pojedine izmene i dopune odluka i to Odluke o  komunalnoj miliciji i Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Novog Sada.

Na sednici bi trebalo da se raspravlja i o programima rada Agencije za energetiku, potom Stambene agencije i Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2023. godinu, te programima investicionih aktivnosti za narednu godinu koje sprovode Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, odnosno Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu.

Takođe, odbornice i odbornici raspravljaće i o nekoliko urbanističkih planova generalne i detaljne regulacije, kao i o odlukama o izradi ovakvih planova, a razmatraće se i nekoliko izmena odluka o pribavljanju nepokretnosti, poput one za potrebe Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju, kao i za izgradnju sportskog kompleksa u Futogu. Uz navedeno, odbornici i odbornice će razmatrati i Predlog odluke o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u narednoj godini.

Pred odbornicima će se naći i Predlog lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama u Gradu Novom Sadu za period 2022-2025. godine, zatim odluka o Programu kontrole nutritivne vrednosti i zdravstvene bezbednosti hrane i čistoće briseva površina i ruku zaposlenih u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva u Gradu Novom Sadu i procene rizika po zdravlje za 2023. godinu, kao i Izveštaj o sprovođenju Plana kvaliteta vazduha u Aglomeraciji „Novi Sad“ za period 2017-2021. godine.

Na predloženom dnevnom redu naći će se i programi rada svih novosadskih ustanova kulture za narednu godinu, te dve odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada i Opštine Tivat, odnosno Novog Sada i turske Opštine Alanja. Među tačkama predloženog dnevnog reda nalaze se i kadrovska rešenja.

Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se u Velikoj sali Skupštine, a početak je zakazan za 10 časova.