Članovi Saveta za ekonomski razvoj Grada prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada prema Društvu za zaštitu od požara i obezbeđenje objekata i imovine „FULL PROTECT“ d.o.o. Beograd, MB 20034408, PIB 103876412 uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Na današnjoj sednici, Savet je prihvatio i Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Akcionarskog društva IKARBUS – Fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd (Zemun). Članovi Saveta takođe su raspravljali i prihvatili Izveštaj o realizaciji akcionih planova iz Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada za 2016, 2017, 2018, 2019. i 2020. godinu.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici gradskog parlamenta.