Чланови Савета за економски развој Града прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада према Друштву за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине „FULL PROTECT“ д.о.о. Београд, МБ 20034408, ПИБ 103876412 упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. На данашњој седници, Савет је прихватио и Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Акционарског друштва ИКАРБУС – Фабрика аутобуса и специјалних возила Београд (Земун). Чланови Савета такође су расправљали и прихватили Извештај о реализацији акционих планова из Стратегије oдрживог развоја Града Новог Сада за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на наредној седници градског парламента.