Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2023. godinu.

Ovim izmenama Odluke  planirana su dodatna sredstva u iznosu od 200 miliona  dinara koja predstavljaju transfer od drugih nivoa vlasti, finansiraju se iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine i namenjena su za održavanje putne privrede.

 Na današnjoj sednici prihvaćen je Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2023. godinu i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad.

Predogom odluke o izmenama Odluke o Programa investicionih aktivnosti i usluga finansijska sredstva Programa ovog Preduzeća uvećavaju za  iznos od 78 miliona dinara i biće utrošena za nabavku tri autočistilice, dok je za kupovinu i postavljanje kontejnera za primarnu separaciju iz budžeta Grada Novog Sada planirano 20 miliona dinara.

Savet je prihvatio i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad  za 2023. godinu, zatim Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2023. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad  za 2023. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2022. godinu – tekuće subvencije, za period januar – jun 2022. godine i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2022. godinu za period januar-jun 2022. godine.