Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину.

Овим изменама Одлуке  планирана су додатна средства у износу од 200 милиона  динара која представљају трансфер од других нивоа власти, финансирају се из Буџета Аутономне Покрајине Војводине и намењена су за одржавање путне привреде.

 На данашњој седници прихваћен је Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2023. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Предогом одлуке о изменама Одлуке о Програма инвестиционих активности и услуга финансијска средства Програма овог Предузећа увећавају за  износ од 78 милиона динара и биће утрошена за набавку три ауточистилице, док је за куповину и постављање контејнера за примарну сепарацију из буџета Града Новог Сада планирано 20 милиона динара.

Савет је прихватио и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад  за 2023. годину, затим Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад  за 2023. годину, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције, за период јануар – јун 2022. године и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину за период јануар-јун 2022. године.