Članovi Saveta za kulturu i informisanje prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o utvrđivanju programskih i projektnih aktivnosti kao nasleđa Projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema navedenom predlogu, odlukom se utvrđuju programske i projektne aktivnosti kao nasleđe međunarodnog Projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, način realizaije i finansiranja, kao i subjketi nadležni za njihovo sprovođenje. Kako je navedeno, u trajno nasleđe Projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ spadaju kulturne stanice, kreativni distrikt i programski lukovi, dok se sredstva za aktivnosti iz ove odluke koje realizuje Fondacija planiraju u budžetu Grada Novog Sada, u razdelu Gradske upravs za kulturu, u okviru godišnjeg finansijskog plana Kulturnog centra.

O prihvaćenom predlogu raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednice Skupštine Grada Novog Sada.