Чланови Савета за културу и информисање прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о утврђивању програмских и пројектних активности као наслеђа Пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“ и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према наведеном предлогу, одлуком се утврђују програмске и пројектне активности као наслеђе међународног Пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“, начин реализаије и финансирања, као и субјкети надлежни за њихово спровођење. Како је наведено, у трајно наслеђе Пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“ спадају културне станице, креативни дистрикт и програмски лукови, док се средства за активности из ове одлуке које реализује Фондација планирају у буџету Града Новог Сада, у разделу Градске управс за културу, у оквиру годишњег финансијског плана Културног центра.

О прихваћеном предлогу расправљаће одборнице и одборници на наредној седнице Скупштине Града Новог Сада.