Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili           Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, za realizaciju Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća ,,Put“ Novi Sad za 2022. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 69 miliona dinara iz kapitalnih subvencija iz budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu.

U izveštajnom periodu ovo Preduzeće je realizovalo nabavku jedog grejdera u iznosu od 28.080.000,00 dinara, zatim četiri pneumatska čekića u vrednosti od 597.220,00 dinara, jedan buldožer u vrednosti od 22.688.280,00 dinara i jedan rovokopač u vrednosti od 11.946.550,00 dinara. Odnosno, ukupno prenesena sredstva iz budžeta Grada su u iznosu od 63.312.050,00 dinara čime je Program realizovan 92%. Vrednosti svih dobara su bez uračunatog PDV-a.

Nabavky jedne mašine za demarkaciju postupak javne nabavke nije pokrenut s obzirom da aktuelni modeli na tržištu nisu odgovarali potrebama Preduzeća.

Savet je prihvatio i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2023. godinu.

Kako stoji u obrazloženju ovog Predloga, u cilju nastavka kontinuiranog i efikasnog održavanja čistoće na javnim površinama neophodna je nabavka dva kamiona autosmećara u iznosu od 67.200.000,00 dinara, tri autocisterne u iznosu od 57.600.000,00 dinara i jednog autopodizača u iznosu od 18.600.000,00 dinara.

Sredstva za nabavku navedenih vozila u ukupnom iznosu od 143.400.000,00 dinara, sa obračunatim PDV-om, obezbeđena su Rešenjem Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine od 1. februara 2023. godine, pa su i planirana sredstva u budžetu Grada Novog Sada za 2023. godinu u iznosu od 143.400.000,00 dinara.

Prihvaćeni Izveštaj i Predlog upućeni su gradskom parlamentu na dalje razmatranje.