Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили           Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину.

Како је на данашњој седници речено, за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа ,,Пут“ Нови Сад за 2022. годину, планирана су средства у износу од 69 милиона динара из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

У извештајном периоду ово Предузеће је реализовало набавку једог грејдера у износу од 28.080.000,00 динара, затим четири пнеуматска чекића у вредности од 597.220,00 динара, један булдожер у вредности од 22.688.280,00 динара и један ровокопач у вредности од 11.946.550,00 динара. Односно, укупно пренесена средства из буџета Града су у износу од 63.312.050,00 динара чиме је Програм реализован 92%. Вредности свих добара су без урачунатог ПДВ-а.

Набавкy једне машине за демаркацију поступак јавне набавке није покренут с обзиром да актуелни модели на тржишту нису одговарали потребама Предузећа.

Савет је прихватио и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2023. годину.

Како стоји у образложењу овог Предлога, у циљу наставка континуираног и ефикасног одржавања чистоће на јавним површинама неопходна је набавка два камиона аутосмећара у износу од 67.200.000,00 динара, три аутоцистерне у износу од 57.600.000,00 динара и једног аутоподизача у износу од 18.600.000,00 динара.

Средства за набавку наведених возила у укупном износу од 143.400.000,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом, обезбеђена су Решењем Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине од 1. фебруара 2023. године, па су и планирана средства у буџету Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 143.400.000,00 динара.

Прихваћени Извештај и Предлог упућени су градском парламенту на даље разматрање.