Danas je održana XXXVIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Ostavka Aleksandra Kravića na funkciju člana Gradskog veća Grada Novog Sada

2. Izbor člana Gradskog veća Grada Novog Sada

3. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 3657 KO Novi Sad II i dr.)

4. Odluka o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2023. godinu

5. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za obezbeđenje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

6. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

7. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu

8. Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada neposrednom pogodbom putem razmene nepokretnosti između Grada Novog Sada i investitora „CITY GRADNJA LUX“ DOO NOVI SAD

9. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, Novi Sad

10. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad, bez naknade

11. Rešenje o rušenju objekta koji se nalazi u Novom Sadu u Ulici Bate Brkića

12. Ostavka Saše Novakovića na dužnost člana Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja

13. Ostavka Roberta Kolara na dužnost člana Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja

14. Ostavka Damira Kondića na funkciju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

15. Ostavka Uroša Lončara na funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

16. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

17. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

18. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Saveta za sport i omladinu

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za budžet i finansije

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za komunalne delatnosti

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za obrazovanje

– Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Saveta za zaštitu životne sredine

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za predstavke i predloge

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja Grada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za propise

– Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za rodnu ravnopravnost

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja Grada

– Rešenje o izboru člana Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja Grada

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za propise

– Rešenje o razrešenju člana i izboru predsednika Saveta za sport i omladinu

– Rešenje o izboru člana Komisije za propise

– Rešenje o razrešenju člana Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja Grada

– Rešenje o razrešenju člana i izboru zamenika predsednika Komisije za rodnu ravnopravnost

– Rešenje o razrešenju člana i izboru zamenika predsednika Saveta za zaštitu životne sredine

– Rešenje o izboru predsednika Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja Grada

– Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora