Данас је одржана XXXVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Оставка Александра Кравића на функцију члана Градског већа Града Новог Сада

2. Избор члана Градског већа Града Новог Сада

3. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II и др.)

4. Одлука о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2023. годину

5. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

6. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

7. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

8. Решење о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом путем размене непокретности између Града Новог Сада и инвеститора „CITY GRADNJA LUX“ DOO NOVI SAD

9. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Градској библиотеци у Новом Саду, Нови Сад

10. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, без накнаде

11. Решење о рушењу објекта који се налази у Новом Саду у Улици Бате Бркића

12. Оставка Саше Новаковића на дужност члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

13. Оставка Роберта Колара на дужност члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

14. Оставка Дамира Кондића на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

15. Оставка Уроша Лончара на функцију директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

16. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

17. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

18. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Савета за спорт и омладину

– Решење о престанку дужности члана Савета за буџет и финансије

– Решење о престанку дужности члана Савета за комуналне делатности

– Решење о престанку дужности члана Савета за образовање

– Решење о престанку дужности заменика председника Савета за заштиту животне средине

– Решење о престанку дужности члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора

– Решење о престанку дужности члана Комисије за представке и предлоге

– Решење о престанку дужности члана Комисије за обележавање празника и доделу признања Града

– Решење о престанку дужности члана Комисије за прописе

– Решење о престанку дужности заменика председника Комисије за родну равноправност

– Решење о престанку дужности председника Комисије за обележавање празника и доделу признања Града

– Решење о избору члана Комисије за обележавање празника и доделу признања Града

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за прописе

– Решење о разрешењу члана и избору председника Савета за спорт и омладину

– Решење о избору члана Комисије за прописе

– Решење о разрешењу члана Комисије за обележавање празника и доделу признања Града

– Решење о разрешењу члана и избору заменика председника Комисије за родну равноправност

– Решење о разрешењу члана и избору заменика председника Савета за заштиту животне средине

– Решење о избору председника Комисије за обележавање празника и доделу признања Града

– Решење о именовању члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора