Чланице и чланови Комисије за називе делова насељених места на данас одржаној седници разматрали су захтев Републичког геодетског завода за давање назива улицама у Новом Саду на подручју МЗ „Адице“ у КО Ветерник.

Прихваћени су називи улица, а на предлог МЗ „Адице“, групе запослених у Музеју Војводине, Историјског архива Града Новог Сада и других, по којима би улица која иде дуж кп 4011/8 добила назив по Вуји Милановићу, затим улица која иде дуж кп 4010/10 по Вељи рибару, улица која почиње од улице Ветерничка, на кп 4007/2, иде дуж кп 4008/1 и завршава се код кп 4006/11 по Мири Ступици, улица која иде дуж кп 4003/3 по Недељку Рајићу, улица која иде дуж кп 4036/1 по Сремском добровољачком одреду, улица која иде дуж кп 4037/1 по Драгану Николићу, улица која иде дуж кп 4039/13 по браћи Грим, улица која иде дуж кп 4039/22 по Стеви Чутурилу, улица која иде дуж кп 4050 би била Улица светогорска, улица која почиње између кп 4045 и кп 4047/1, иде дуж кп 4046 и завршава се код кп 4031 по Јовану Туцакову, улица која почиње од кп 4031, иде дуж кп 4047/1, кп 4047/2 и завршава се код кп 4050 по Милунки Савић и улица која почиње између кп 4026/1 и кп 4023/1, иде дуж кп 4025/31 и завршава се код границе са насељеним местом Нови Сад, између кп 4296 и кп 4026/2 по др Миодрагу Лазићу.

На данашњој седници прихваћен је предлог Удружења ветерана органа безбедности и војне полиције Србије којим би се улици која почиње између кп 3573/4 и кп 3573/6, иде целом дужином кп 3573/5 и завршава се између кп 3573/27 и кп 3573/7, све у КО Ветерник, дао назив по Витомиру Кузмановићу, војнику Новосадског гарнизона и подофициру Војске Југославије који је страдао 1998. године бранећи границе наше земље у рејону карауле „Прва црногорска бригада“ на Косову и Метохији.

Комисија је прихватила и предлог Драгића Јосифовића из Сремске Каменице, уз сагласност станара улице и подршку Српске православне парохије Парагово, којим би се постојећа Улица пландиште преименовала у Улица Вукова.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.