Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet u zapadnom delu naseljenog mesta Futog), zatim Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet na parceli broj 1724/16 KO Veternik), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet severoistočno od Ulice Filipa Višnjića) i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada (lokalitet Skladište naftnih derivata Novi Sad).

Na današnjoj sednici usvojeni su i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ljermontovoj broj 4), Predlog odluke o prenosu prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, bez naknade, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Slana bara“.

Savet je prihvatio i zajedno sa ostalim predlozima uputio Skupštini na dalje razmatranje Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „7. juli“, potom Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Republici Srbiji za potrebe Ministarstva finansija Republike Srbije, bez naknade, Analizu poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2022. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju i Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2022. godine.