Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет у западном делу насељеног места Футог), затим Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет на парцели број 1724/16 КО Ветерник), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у нaслeђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет североисточно од Улице Филипа Вишњића) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет Складиште нафтних деривата Нови Сад).

На данашњој седници усвојени су и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Љермонтовој број 4), Предлог одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, без накнаде, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Културном центру Новог Сада, Нови Сад и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Слана бара“.

Савет је прихватио и заједно са осталим предлозима упутио Скупштини на даље разматрање Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „7. јули“, потом Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Републици Србији за потребе Министарства финансија Републике Србије, без накнаде, Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године.