Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili           Predlog odluke o izmeni Odluke o održavanju čistoće, zatim Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2023. godinu, Predlog odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade i Analizu poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2022. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju.

Na današnjoj sednici prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2022. godine, potom         Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2022. godinu, Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2023. godinu, Predlog rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad.

Prihvaćeni predlozi, Informacija, Analiza, Izveštaj i Plan upućeni su gradskom parlamentu na dalje razmatranje.