Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили           Предлог одлуке о измени Одлуке о одржавању чистоће, затим Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, Предлог одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде и Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању.

На данашњој седници прихваћена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, потом         Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2022. годину, План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2023. годину, Предлог решења о изменама Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.

Прихваћени предлози, Информација, Анализа, Извештај и План упућени су градском парламенту на даље разматрање.