Danas je održana XXXIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet u zapadnom delu naseljenog mesta Futog)

3. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet na parceli broj 1724/16 KO Veternik)

4. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet severoistočno od Ulice Filipa Višnjića)

5. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada (lokalitet Skladište naftnih derivata Novi Sad)

6. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (lokalitet namenjen višeporodičnom stanovanju uz Institutski put u Sremskoj Kamenici)

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ljermontovoj broj 4)

8. Odluka o izmeni Odluke o održavanju čistoće

9. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2023. godinu

10. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2023. godinu

11. Odluka o prenosu prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, bez naknade

12. Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade

13. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad

14. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Slana bara“

15. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „7. juli“

16. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Republici Srbiji za potrebe Ministarstva finansija Republike Srbije, bez naknade

17. Rešenje o prestanku važenja Rešenja o zaštiti spomenika prirode „Piramidalni hrast u Dunavskom parku“

18. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na očuvanju i unapređenju zelenila Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

19. Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2022. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju

20. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2022. godine

21. Izveštaj o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2022. godinu

22. Izveštaj Lokalnog ombudsmana za 2022. godinu

23. Izveštaj o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za 2022. godinu

24. Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu

25. Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2022. godinu

26. Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2023. godinu

27. Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada

28. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta:

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kaću (Ulica inovacija)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu i Veterniku (Ulica heroja sa Košara)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Jadranke Stojaković)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Vuja Milanovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Velje Ribara)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Mire Stupice)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Nedeljka Rajića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Sremskog dobrovoljačkog odreda)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Dragana Nikolića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica braće Grim)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Steva Čuturila)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica svetogorska)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Jovana Tucakova)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica Milunke Savić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu  (Ulica dr Miodraga Lazića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku  (Ulica Vitomira Kuzmanovića)

– Rešenje o promeni naziva ulice u Sremskoj Kamenici

29. Izveštaj povodom Zahteva za davanje autentičnog tumačenja člana 3. Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“ br. 4/2010, 5/2010 – ispr., 19/210 – ispr., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 – ispr., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017, 61/2017, 42/2018, 59/2018, 61/2019, 9/2021, 24/2021, 16/2022, 47/2022 i 65/2022)

30. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

31. Rešenje Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Sonja Marinković“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Isidora Sekulić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Andrić“, Budisava

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora „Novosadskog pozorišta“ – „Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora „Novosadskog pozorišta“ – „Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miroslav Antić“, Futog

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Daničić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Vlahović“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Vlahović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „22. avgust“, Bukovac