Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku prihvatili su na današnjoj sednici Predlog plana generalne regulacije pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama, Predlog plana detaljne regulacije radne zone „Sever II“ u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije „Mali Do“ u Sremskoj Kamenici i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 22).

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području grada Novog Sada (lokalitet stanice za snabdevanje gorivom „Paragovo“), zatim Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Adica u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br. 2563/11 i 2564/1 KO Veternik), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu (promena strategije snabdevanja toplotnom energijom), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije linijskog centra duž Ulice cara Lazara u Futogu (lokalitet na parceli broj 5468 KO Futog) i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Mišeluka II u Novom Sadu.

Savet je privatio i zajedno sa ostalim prelozima prosledio na dalje odlučivanje Predlog odluke o stambenom zbrinjavanju na teritoriji Grada Novog Sada kao vid stambene podrške, potom Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za 2022. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu i Pregled rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2023. godinu.