Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Предлог плана генералне регулације пијаце у Футогу са компатибилним наменама, Предлог плана детаљне регулације радне зоне „Север II“ у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације „Мали До“ у Сремској Каменици и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 22).

На данашњој седници прихваћен је и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада (локалитет станице за снабдевање горивом „Парагово“), затим Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 2563/11 и 2564/1 КО Ветерник), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (промена стратегије снабдевања топлотном енергијом), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу (локалитет на парцели број 5468 КО Футог) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду.

Савет је приватио и заједно са осталим прелозима проследио на даље одлучивање Предлог одлуке о стамбеном збрињавању на територији Града Новог Сада као вид стамбене подршке, потом Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2022. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину и Преглед решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину.