Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o upravljanju javnim parkiralištima na  teritoriji Grada Novog Sada, zatim Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2022. godini za period januar – decembar 2022. godine, Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2022. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja  za 2022. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su izveštaji o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2022. godinu i to, „Čistoće“, „Lisja“, „Tržnice“, „Gradskog zelenila“, „Parking servisa“ i „Zoohigijene i veterine Novi Sad“.

Savet je prihvatio i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine, potom Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2022. godini, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine, Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2022. godine Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji, broj: 10/2023 od 15. marta 2023. godine i Predlog lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2023-2032. godine.

Prihvaćeni su i zajedno sa ostalim predlozima i izveštajima upućeni gradskom parlamentu na dalje razmatranje i Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu, zatim Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2023. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2022. godinu.