Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о управљању јавним паркиралиштима на  територији Града Новог Сада, затим Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2022. години за период јануар – децембар 2022. године, Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2022. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године и Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања  за 2022. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године.

На данашњој седници прихваћени су извештаји о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности новосадских јавно комуналних предузећа за 2022. годину и то, „Чистоће“, „Лисја“, „Тржнице“, „Градског зеленила“, „Паркинг сервиса“ и „Зоохигијене и ветерине Нови Сад“.

Савет је прихватио и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, потом Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2022. године Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, број: 10/2023 од 15. марта 2023. године и Предлог локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023-2032. године.

Прихваћени су и заједно са осталим предлозима и извештајима упућени градском парламенту на даље разматрање и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, затим Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2022. годину.