Чланови Савета за културу и информисање на данас одржаној седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину, затим Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2023. годину и Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину.

Савет је прихватио и Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину, потом Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház“, Нови Сад за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменaма  Програмa рада  Културног центра „Руменка“, Руменка за 2023. годину и Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2023. годину.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.