На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и  бригу о деци и породици разматран је Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2023. годину.

Предлогом одлуке утврђуjе се да се за реализациjу активности на изградњи обjекта Дома здравља „Нови Сад” Нови Сад на Видовданском насељу Новом Саду, увећаjу планирана средства за 1.507.000,00 динара и сада износе 71.507.000,00 динара за 2023. годину. Саставни део одлуке je измењени Програм изградње обjекта за потребе Дома здравља на Видовданском насељу, коjи садржи активност: Изградња обjекта за потребе Дома здравља “Нови Сад” на Видовданском насељу, за коjу, сада, планирана средства у 2023. години износе 71.507.000,00 динара – речено је приликом образлагања.

Радови на изградњи обjекта Дома здравља „Нови Сад” на Видовданском насељу су у завршноj фази и у току je технички приjем обjекта. Због обрачунате разлике у цени, у складу са уговором, потребно je увећати планирана средства за реализациjу у 2023. години за 1.507.000,00 динара – закључено је.

Предлог одлуке прихваћен је већином гласова и биће упућен на заказану седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.