Седница Скупштине Града Новог Сада одржаће се сутра, 19. априла, са почетком у 10 часова, а на Дневном реду L седнице наћи ће се више од 50 тачака. Највећи број односи се на извештаје, као и на урбанистичко-планску документацију међу којима су предлози планова, предлози о изменама и допунама планова, те предлози о изради планова.

Када је реч о комуналним темама, највећи број предложених тачака јесу извештаји јавно-комуналних градских предузећа о реализацији програма инвестиционих активности за претходну годину, потом одређених комуналних делатности, програма коришћења средстава за заштиту од пожара, одржавања чистоће на јавним површинама и програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом.

Такође, пред одборницама и одборницима ће се наћи Извештај локалног омбудсмана за 2023, Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за претходну годину, те извештаји о раду Туристичке организације Града и Агенције за енергетику.

На Дневном реду сутрашње седнице наћи ћи се неколико тачака из области социјале, а то су одлуке о додели станова у јавној својини Града, као вид стамбене подршке, за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство, лицима која су ратни војни инвалиди, односно лицима борцима I категорије учесника рата на територији АП Косова и Метохије у периоду од 24. марта 1999. до 26. јуна 1999. године. Такође, предложена је и Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града за петочлано домаћинство у Улици Момчила Тапавице бб.

Одборнице и одборници расправљаће сутра и о Плану енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину, потом Одлуци о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града, али и о Предлогу одлуке о успостављању сарадње између Новог Сада и јерменског града Гјумрија, која би се реализовала кроз размену идеја и информација у култури, туризму, образовању, информационим технологијама, заштити и очувању животне средине, као и у другим областима. Пред одборницама и одборницима ће се наћи и поједина кадровска решења.