Градска изборна комисија је на 96. седници, одржаној 15. маја 2024. године, донела Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у проширеном саставу КОАЛИЦИЈE УДРУЖЕНИ ЗА СЛОБОДАН НОВИ САД.

На 96. седници усвојен је записник са 94. и 95. седнице Градске изборне комисије.