Градска изборна комисија је на 98. седници, одржаној 16. маја 2024. године, донела Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у проширеном саставу Групе грађана Хероји – Миша Бачулов.

На 98. седници усвојен је записник са 97. седнице Градске изборне комисије.