Градска изборна комисија је на 104. седници, одржаној 21. маја 2024. године, донела Одлуку о обрасцима за статистичку обраду података на изборима за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаних за 2. јун 2024. године.

На седници је донета и Одлука о накнади за закуп просторије у приватној својини за бирачка места на територији Града Новог Сада, као и Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у проширеном саставу Групе грађана ГАРИ – Грађанска Акција за Развој и Иновације.

Градска изборна комисија донела је План спровођења обука лица именованих у бирачке одборе за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада.

На 104. седници усвојен је записник са 103. седнице Градске изборне комисије.